Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van De Laserkliniek- Huidtherapie en behandelingen bij De Laserkliniek te Groningen & Heerenveen. Door de website van De Laserkliniek te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Behandelresultaten
Het resultaat van behandelingen zijn van diverse factoren afhankelijk en is per persoon verschillend. De behandelresultaten die op de website worden beschreven, zijn een weergave van de gemiddelde behandelresultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij kunnen geen garantie geven op behandelresultaten.

Aansprakelijkheid
De Laserkliniek | Huidtherapie spant zich in om de inhoud op de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Laserkliniek. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met De Laserkliniek.

Herzien van informatie
De Laserkliniek behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van De Laserkliniek verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Contactgegevens
De Laserkliniek | Huidtherapie
Wadwerd 1 a
9746 DC Groningen (binnen gezondheidscentrum Reitdiephaven)

050-2102000
info@delaserkliniek.nl

KvK-nummer: 85071978
AGB-praktijk: 90071486
AGB-zorgverlener: 90045070
KP-nummer: 79914780288
Nv-nummer: 500882

Auteursrechten
Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij De Laserkliniek | Huidtherapie of één van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. De Laserkliniek | Huidtherapie behoudt al haar rechten voor.

Bijgewerkt augustus 2022